Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
Renovatie

Waarom “Passief” in Passief Gevelbouw BV bij renovatie ?

De druk op de energiemarkt door de stijgende prijzen, het “terug en uiteindelijk dicht” draaien van de gaskraan en de naderende strengere klimaatakkoorden maken het noodzakelijk om bestaande gebouwen zoals; woningen, appartementen (complexen), flats, scholen en andere utiliteitsgebouwen te gaan verduurzamen.

Deze verduurzaming kan op heel veel manieren, echter ligt er achter deze verduurzaming een grotere gedachte.
Wat gaan we verduurzamen, wat willen wij ermee bereiken en hoe gaan we dit “streven” behalen.

Verduurzaming heeft alleen nut als het ook toekomstbestendig is.Verduurzaming heeft, zoals het woord al zegt, met duurzaamheid te maken, levensduur maakt hier een groot deel van uit.

Levensduur van de toe te passen producten is bepalend voor de prijs.
Hoe langer de levensduur van een product, hoe langer dit product verduurzaamd, hoe beter het energieresultaat en uiteindelijk hoe langer je er geld aan verdienen kan.

In de productkeuze speelt de prijs altijd een grote rol, daar kunststof kozijnen normaliter goedkoper zijn dan aluminium kozijnen, maar dat betekent niet dat deze dan ook in verhouding een betere investering zijn.
De aanloop tot het produceren van een product, vanaf het delven van de benodigde grondstoffen, de energie welke benodigd is om het product te maken en uiteindelijk de mogelijkheid tot recyclen van het product.

 

Subsidie

Lening voor verduurzaming

Kijk ook eens of U recht heeft op subsidie en anders kunt U een lening met een extra lage rente krijgen via verschillende aanbieders.

Kijk of Uw gemeente hieraan mee doet en met wie zij die lening aanbieden.

Deze subsidie en lening zijn speciaal in het leven geroepen om mensen te stimuleren hun onroerend goed te verduurzamen.

Het verkrijgen van een bouwdepot is in de meeste gevallen niet meer mogelijk en daarom hebben een aantal aanbieders deze lening met een lage rente in het leven geroepen om het gekochte onroerend goed toch een verduurzaming te kunnen laten ondergaan.

Via onderstaande link kunt U hier meer informatie over vinden.

 

Meer informatie

Nieuwbouw

Waarom “Passief” in Passief Gevelbouw BV bij nieuwbouw ?

Bij nieuwbouw van woningen, appartementen (complexen), flats, scholen en andere utiliteitsgebouwen gelden er weer hele ander uitgangspunten.

Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouw woningen “Off-Grid” gebouwd worden. Dit houdt in dat deze woningen niet meer voorzien zijn van een gas- en elektriciteitsaansluiting.
Alle benodigde energie dient dan zelf opgewekt te worden.

Hoge isolatiewaarden van vloeren, gevels en daken zijn dan een “must”.
Er zijn zoveel nieuwe vernieuwende producten op de markt dat het uitvoeren van vloeren, dichte gevels en daken geen probleem vormen.
In combinatie met zonnepanelen, warmtepompen en andere installaties is dit goed te doen.

Echter een gebouw ontwerpen zonder kozijnen en zonder de eisen qua lichttoetreding is onmogelijk.
In dit aspect zit dan ook de crux.
Het is alom bekend dat de gevelelementen zoals ramen, deuren, schuifdeuren en vouwwanden vaak een negatieve invloed hebben op de gehele isolatiewaarde van de buitenschil van een gebouw.

Door het toepassen van hoogwaardig isolerende gevelelementen, voorzien van hoogwaardig isolerende triple-beglazing, kan wel aan deze eisen worden voldaan.

Door ervoor te zorgen, dat er in zowel de warme als koude seizoenen, een goede balans is tussen verwarming en verkoeling van deze gebouwen zal de belasting op de techniek en de benodigde energie hiervoor positief worden beïnvloed.

Door het toepassen van hoogwaardig isolerende gevelelementen met triple-beglazing met actieve coatings wordt dit bereikt.

“Passief” is in dit geval ervoor zorg te dragen dat er in de koude maanden geen energie van binnen naar buiten lekt, waardoor er met redelijk geringe temperaturen, en dus energiegebruik, een prettig leefklimaat wordt bereikt.

In de warme maanden werkt dit precies andersom, daar er nagenoeg geen warmte van buiten naar binnen komt is er geen of heel weinig energie nodig om een “koel” binnenklimaat te creëren of te behouden.    

Om er in beide gevallen een goede kijk op te krijgen kunt U altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Verder wordt er op deze website onder het menu techniek nog verder op ingegaan.